Wednesday, December 15, 2010

Suarahatiseorangkekasih

saya... saya tidak tenang...
siapa saya ? apa kedudukan saya?
mengapa saya begini?
adakah saya bodoh?
atau adakah saya tidak diperlukan? entah.

No comments: